Dönüşüm ÇED

ÇED Başvuru Dosyası Nedir? ÇED Başvuru Dosyasını Kimler Hazırlayabilir?

Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin EK-III’ ünde yer alan Genel Format esas alınarak hazırlanan dosyadır.

ÇED Başvuru Dosyası “Yeterlik Belgesi” ne sahip kurum kuruluşlar tarafından hazırlanabilir.