Dönüşüm ÇED

ÇED Kapsam Dışı Dosyalarının Hazırlanması

ÇED Kapsam Dışı Dosyalarının Hazırlanması

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği, Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer almayan ya da Ek-2 listesinde belirtilen kapasitelerden düşük kapasitelerde olan tüm projeler için firmamız tarafından ÇED Kapsam Dışı Başvuru Dosyası hazırlanır.