Dönüşüm ÇED

ÇED Kapsam Dışı Dosyası Nedir, ÇED Kapsam Dışı Dosyası Nasıl Hazırlanır?

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği, Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer almayan ya da Ek-2 listesinde belirtilen kapasitelerden düşük kapasitelerde olan projeler için ÇED Kapsam Dışı Başvuru Dosyası hazırlanır ve “ÇED Kapsamı Dışındadır kararı ile süreç sonlandırılır.