Dönüşüm ÇED

ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası Kimler Tarafından Hazırlanır?

ÇED Çalışmaları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından, 25.11.2014 tarih ve 19186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği” kapsamında ve 18.12.2009 tarih ve 27436 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yeterlik Belgesi Tebliği” kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yetkilendirdiği firmalar tarafından yürütülür.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Firmamız,  konusunda uzman ve deneyimli personelleri ile ÇED Yönetmeliği kapsamında doğru, hızlı ve pratik çözümler sunar.