Dönüşüm ÇED

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Neden Gereklidir ?

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine tabi projeler için “ÇED Olumlu” , “ÇED Gerekli Değildir”  ya da “ÇED Kapsamı Dışındadır” kararı alınmadıkça faaliyete başlanamaz. Bu projelere hiç bir teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez. Söz konusu kararlardan herhangi biri alınmadan başlanan projeler için, proje bedelinin % 2 kadar ceza uygulanır. Ayrıca olumlu karar alınıncaya kadar faaliyet süresiz olarak durdurulur.