Dönüşüm ÇED

İzleme – Kontrol Formu Nedir, İzleme Kontrol Formu Nasıl Hazırlanır?

İzleme Kontrol Formu; Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği gereğince “ÇED Olumlu” kararı almış olan projeler ile ilgili, ÇED Olumlu karar tarihinden itibaren, İnceleme-Değerlendirme Komisyonunun belirlediği zaman dilimleri içerisinde, Faaliyetin inşaat dönemindeki tüm taahhütlere uyularak işletmeye geçildiği zamana kadar ÇED Yeterlik Belgesine sahip firmalar tarafından hazırlanması zorunlu olan raporlardır.