Dönüşüm ÇED

Proje Tanıtım Dosyalarının Hazırlanması

Proje Tanıtım Dosyalarının Hazırlanması

Seçme Eleme Kriterleri uygulanmasına tabi bir projeyi gerçekleştirmeyi planlayan gerçek veya tüzel kişiler; Proje Tanıtım Dosyasını, Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlara hazırlatmak, ilgili makama sunulmasını sağlamak ve proje kapsamında verdikleri taahhütlere uymakla yükümlüdürler. Bu kapsamdaki projeler için “ÇED Gerekli Değildir” veya “ÇED Gereklidir” kararı verilebilir.
Bu projeler:
• Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği‘nin Ek-2 listesinde yer alan (Ek-1 Listesinde Yer Alan Alt Sınırlar Bu Listede Üst Sınır Olarak Alınır),
• Kapsam dışı değerlendirilen projelere ilişkin kapasite artırımı ve/veya genişletilmesinin planlanması halinde, mevcut proje kapasitesi ve kapasite artışları toplamı ile birlikte projenin yeni kapasitesi Ek-2 listesinde belirtilen,
tüm projeler için firmamız tarafından Proje Tanıtım Dosyası hazırlanmaktadır.