Dönüşüm ÇED

Yeterlik Belgesi Nedir?

Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası hazırlamak için gerekli şartları taşıyan kurum/kuruluşlara Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen belgedir.